Bilecik Kentsel Dönüşüm Projesi

Kentsel Alanların en etkin biçimde gereksiz yapılaşmalardan kaçınılarak daha refah yaşama alanları oluşturmayı hedefleyen kentsel tasarımlar geliştirilmiştir. 

Kentin Tarihi dokusunu bozmadan daha yaşanılabilir alanlar oluşturmak ve Kentin her kesimine hitab edicek yeni rekreasyon, spor, eğlence ve konaklama alanlarını içine alan bir tasarım uygulaması yapılmıştır.

Temelde toplumsal bozulmanın nedenlerinin araştırılarak, bunun ortadan kaldırılmasıyla kentsel alanların çöküntü haline gelmesini önlemek,
• Temelde toplumsal bozulmanın nedenlerinin araştırılarak, bunun ortadan kaldırılmasıyla kentsel alanların çöküntü haline gelmesini önlemek,
• Kent dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak sürekli değişim ihtiyacına cevap vermek,
• Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma modeli ortaya koymak,
• Kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejiler belirlemek,
• Toplumsal koşullar ve politik güçlerin ürünü olarak kentsel politikaların şekillendirilme ihtiyacını karşılamak üzere sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı kesimlerinin planlamaya katılımını sağlamak.